Važni telefoni

 • Hitna pomoć – 018 194
 • Policija – 0181 192
 • Vatrogasna služba – 018 193
 • Tačno vreme – 018 195
 • Prijava telegrama – 018 196
 • Prijava smetnji – 018 977
 • PTT obaveštenja – 018 988
 • Kontrolor  poštonoša – 018 518 186
 • Broj za reklamaciju telefonskih računa –  018 9813
 • Tržišna inspekcija – 018 515 522
 • JKP „Medijana“ – 018 4558 111
 • Centar za obaveštavanje – 018 985
 • Dežurna apoteka „Ćele Kula“ – 018 512 336
 • Vodovod – 018 239 774
 • Dimničarske usluge – 018 4524 882
 • Toplana – 018 4239 188
 • Saobraćajna policija – 018 527 767
 • Veterinarska stanica – 018 4241 499
 • Stambene hitne intervencije – 018 4235 177
 • Pomoć na putu – 018 987
 • EPS – 018 518 500
 • Novo groblje – 018 4560 690
 • Klinički centar – 018 506 900
 • Ginekologija – 018 4233 482
 • Dom zdravlja – 018 4251 699
 • Železnička stanica – 018 264 625
 • Autobuska stanica – 018 255 177
 • Aerodrom – 018 4582 828
 • Auto moto društvo – 018 987
 • Komunalna Policija – 018 4150 201

Pozivni broj za Niš: 018