Важни телефони

 • Хитна помоћ – 018 194
 • Полиција – 0181 192
 • Ватрогасна служба – 018 193
 • Тачно време – 018 195
 • Пријава телеграма – 018 196
 • Пријава сметњи – 018 977
 • ПТТ обавештења – 018 988
 • Контролор  поштоноша – 018 518 186
 • Број за рекламацију телефонских рачуна –  018 9813
 • Тржишна инспекција – 018 515 522
 • ЈКП „Медијана“ – 018 4558 111
 • Центар за обавештавање – 018 985
 • Дежурна апотека „Ћеле Кула“ – 018 512 336
 • Водовод – 018 239 774
 • Димничарске услуге – 018 4524 882
 • Топлана – 018 4239 188
 • Саобраћајна полиција – 018 527 767
 • Ветеринарска станица – 018 4241 499
 • Стамбене хитне интервенције – 018 4235 177
 • Помоћ на путу – 018 987
 • ЕПС – 018 518 500
 • Ново гробље – 018 4560 690
 • Клинички центар – 018 506 900
 • Гинекологија – 018 4233 482
 • Дом здравља – 018 4251 699
 • Железничка станица – 018 264 625
 • Аутобуска станица – 018 255 177
 • Аеродром – 018 4582 828
 • Ауто мото друштво – 018 987
 • Комунална Полиција – 018 4150 201

Позивни број за Ниш: 018