Podsticajna sredstava za nabavku sadnog materijala

Objavljeno: 14 jun 2015

grad nisNa osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2015. godinu broj 427-15/2015-03 od 30.03.2015. godine i Rešenja o utvrđivanju kriterijuma za realizaciju mere Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za investiciju „Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, objekata i nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala“ broj 10- 934/2015 od29.05. 2015. godine,

Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava

za nabavku/dodelu sadnog materijala – sertifikovanog sadnog materijala

Pravo korišćenja podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Grada Niša i sa aktivnim statusom, pod uslovom da nemaju zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima i da su ispunili dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta Grada Niša.

Specifični kriterijumi koje korisnici treba da ispunjavaju su zasnivanja proizvodnje jedne voćne vrste ili vinograda, u jesen 2015. godine, i to na najmanjoj površini od:

– 0,20 ha za koštičavo voće,

– 0,20 ha jabučasto voće u uslovima navodnjavanja,

– 0,50 ha jezgrasto voće,

– 0,10 ha za jagodasto voće,

– 0,20 ha za vinograd.

Korisnik može da se prijavi za podsticaje za sadni materijal i za više voćnih vrsta uz poštovanje minimuma površine po voćnoj vrsti.

Podsticaji za zasnivanje višegodišnjih zasada ostvaruju se u vidu novčanih srestava uplatom na namenski račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, osim u slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima za sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna, gde se podsticaji ostvaruju u vidu fizičke dodele sadnog materijala (frigo živića).

Iznos podsticajnih sredstava za nabavku sadnog materijala je 90% bez PDV-a od iznosa ukupne investicije-nabavke sadnog materijala, a iznos podsticaja u slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima za sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna, gde se podsticaji se ostvaruju u vidu fizičke dodele sadnog materijala (frigo živića), je 90% od broja živića za koje se konkuriše. Maksimalni iznos podsticaja po hektaru je 350.000,00 dinara. U Prilogu 1 dat je pregled maksimalnih iznosa podsticaja po sadnici prema vrsti voćno loznog sadnog materijala.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

popunjen konkursni obrazac;
izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnji);
analiza zemljišta za parcele na kojima se planira zasnivanje višegodišnjeg zasada;
predračun sa specifikacijom sertifikovanog sadnog materijala za površinu koja je predmet prijave (podaci iskazani u konkursnom obrascu moraju biti isti kao i predračunu).
U slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima – sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna potrebno je dostaviti dokmentaciju pod 1, 2 i 3.

Drugi uslovi za dodelu i korišćenje sredstava definisani su Rešenjem o utvrđivanju kriterijuma za realizaciju mere Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za investiciju „Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, objekata i nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala“ putem nabavke/dodele sadnog materijala – sertifikovanog sadnog materijala broj 10- 934/2015 od 29.05. 2015. godine.

Konkursni obrazac i navedeno Rešenje o utvrđivanju kriterijuma može se preuzeti u elektronskom obliku preko sajta Uprave za poljoprivredu i razvoj sela, www.niskoselo.com ili u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela, ul. Kej Mike Paligorića 18a, 18000 Niš.

Konkursni obrazac sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično Upravi za poljoprivredu i razvoj sela – ulica Kej Mike Paligorića 18a, 18000 Niš.

Konkurs traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Uprave za poljoprivredu i razvoj sela, www.niskoselo.com. Sve potrebne informacije možete dobiti u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela, ulica Kej Mike Paligorića 18a, ili na telefon 018/505-699.

Broj: 10- 983/2015
U Nišu, 08.06.2015.

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
N A Č E L N I K
Saša Stoiljković

Ostatak dokumentacije preuzmite na ovom linku.

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Najnovije na portalu

Poslednji komentari


podelite mišljenje sa drugima.

snežana alic: Vaš komentar unesite ovde..dali važi to za moju ...
S76: Ovde nije bilo meštana već samo naprednjaka...
Saradžogla: Ko dobacuje?Glupa bosanska ...
CRISTIANO SAMARDZICH: DA LI JE TETKA DRAGICA RISTIC IZ SVRLJIGA IMENOVAN...
detes: Miliju za predsednika SRBIJE...
maximilian: neko je izracunao pre neki dan. kvadrat ciscenja ...
Lopov: Kao i drug mu Bane banana...
CRISTIANO: PRAVILNO IME BI BILO ''ALBANSKA REPUBLIKA MAKEDONI...
neimenovano: ja hocu daimam takve oci ja imam svetlo zelene...
Mikica: Bravo za naše mlade Nišlije , svaka čast , treb...