Podsticajna sredstava za nabavku sadnog materijala

Objavljeno: 14 juna 2015

grad nisNa osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2015. godinu broj 427-15/2015-03 od 30.03.2015. godine i Rešenja o utvrđivanju kriterijuma za realizaciju mere Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za investiciju „Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, objekata i nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala“ broj 10- 934/2015 od29.05. 2015. godine,

Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava

za nabavku/dodelu sadnog materijala – sertifikovanog sadnog materijala

Pravo korišćenja podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Grada Niša i sa aktivnim statusom, pod uslovom da nemaju zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima i da su ispunili dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim iz sredstava budžeta Grada Niša.

Specifični kriterijumi koje korisnici treba da ispunjavaju su zasnivanja proizvodnje jedne voćne vrste ili vinograda, u jesen 2015. godine, i to na najmanjoj površini od:

– 0,20 ha za koštičavo voće,

– 0,20 ha jabučasto voće u uslovima navodnjavanja,

– 0,50 ha jezgrasto voće,

– 0,10 ha za jagodasto voće,

– 0,20 ha za vinograd.

Korisnik može da se prijavi za podsticaje za sadni materijal i za više voćnih vrsta uz poštovanje minimuma površine po voćnoj vrsti.

Podsticaji za zasnivanje višegodišnjih zasada ostvaruju se u vidu novčanih srestava uplatom na namenski račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, osim u slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima za sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna, gde se podsticaji ostvaruju u vidu fizičke dodele sadnog materijala (frigo živića).

Iznos podsticajnih sredstava za nabavku sadnog materijala je 90% bez PDV-a od iznosa ukupne investicije-nabavke sadnog materijala, a iznos podsticaja u slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima za sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna, gde se podsticaji se ostvaruju u vidu fizičke dodele sadnog materijala (frigo živića), je 90% od broja živića za koje se konkuriše. Maksimalni iznos podsticaja po hektaru je 350.000,00 dinara. U Prilogu 1 dat je pregled maksimalnih iznosa podsticaja po sadnici prema vrsti voćno loznog sadnog materijala.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

popunjen konkursni obrazac;
izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnji);
analiza zemljišta za parcele na kojima se planira zasnivanje višegodišnjeg zasada;
predračun sa specifikacijom sertifikovanog sadnog materijala za površinu koja je predmet prijave (podaci iskazani u konkursnom obrascu moraju biti isti kao i predračunu).
U slučaju zasnivanja višegodišnjih zasada jagoda frigo živićima – sorte Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna potrebno je dostaviti dokmentaciju pod 1, 2 i 3.

Drugi uslovi za dodelu i korišćenje sredstava definisani su Rešenjem o utvrđivanju kriterijuma za realizaciju mere Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za investiciju „Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, objekata i nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala“ putem nabavke/dodele sadnog materijala – sertifikovanog sadnog materijala broj 10- 934/2015 od 29.05. 2015. godine.

Konkursni obrazac i navedeno Rešenje o utvrđivanju kriterijuma može se preuzeti u elektronskom obliku preko sajta Uprave za poljoprivredu i razvoj sela, www.niskoselo.com ili u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela, ul. Kej Mike Paligorića 18a, 18000 Niš.

Konkursni obrazac sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično Upravi za poljoprivredu i razvoj sela – ulica Kej Mike Paligorića 18a, 18000 Niš.

Konkurs traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Uprave za poljoprivredu i razvoj sela, www.niskoselo.com. Sve potrebne informacije možete dobiti u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela, ulica Kej Mike Paligorića 18a, ili na telefon 018/505-699.

Broj: 10- 983/2015
U Nišu, 08.06.2015.

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
N A Č E L N I K
Saša Stoiljković

Ostatak dokumentacije preuzmite na ovom linku.

Povezane vesti
Pročitajte i ovo

Pošaljite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Najnovije na portalu

Poslednji komentari


podelite mišljenje sa drugima.

Lopovj: Nista ne moze da zameni moju nuteLicu...
Bisera: Hitler je znao da su Jevreji masoni, iluminati i d...
Bisera: Hitler je znao da Jevreji vladaju sveto putem mani...
snežana alic: Vaš komentar unesite ovde..dali važi to za moju ...
S76: Ovde nije bilo meštana već samo naprednjaka...
Saradžogla: Ko dobacuje?Glupa bosanska ...
CRISTIANO SAMARDZICH: DA LI JE TETKA DRAGICA RISTIC IZ SVRLJIGA IMENOVAN...
detes: Miliju za predsednika SRBIJE...
maximilian: neko je izracunao pre neki dan. kvadrat ciscenja ...
Lopov: Kao i drug mu Bane banana...