Ministarstvo kulture i informisanja

Na ovoj strani biće prezentovani prilozi koji su podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a sve u cilju informisanja građana Republike Srbije.

Radnja za računarsko programiranje ''Simple Look'' u 2017. godini realizuje jedan projekat koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja pod nazivom ''Život dece u selima jugoistočne Srbije'' koji ima za cilj da predstavi život dece i omladine na seoksom području na teritoriji jugoistočne Srbije, sa akcentom na seoska naselja u Nišu, Svrljigu i Knjaževcu. 

Tok realizacije projekta
Niške novine 100%