Opština Crveni Krst

Istorijat opštine Crveni Krst:
Lokalitet se nalazi severno od sela Huma, u blizini Niša, na strmom uzvišenju koje je sa tri strane praktično nepristupačno. Najstariji horizonti ovog višeslojnog nalazišta pripadaju bubanjskoj grupi, odnosno Bubanj–Salkuca–Кrivodol kulturnom kompleksu, u eneolitskom periodu rasprostranjenom na području od Transilvanije i Oltenije na severu, do Pelagonije i Albanije na jugu. Naselje se nalazi u matičnom području bubanjske kulture, čije se formiranje vezuje za prodor novih etničkih elemenata u drugoj polovini III milenijuma pre n. e.
Svojim položajem kontrolisalo je celokupnu Nišku kotlinu i bilo jedan od važnih centara naseljenosti ovog kraja. Među keramičkim materijalom zastupljeni su svi oblici koji se, pored drugih elemenata iz oblasti ornamentike, smatraju nosiocima stila ove kulturne grupe: pehari sa dve drške, zdele sa obodom povijenim na unutra, plitki tanjiri i amfore.
Osim posuda grube i obične fakture, javlja se i kvalitetna, crnouglačana keramika koja se oslanja na poznoeneolitsku, pre svega. 

***

nis_concentration_camp

Opština Crveni Krst - Novosti

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici, preuzete su sa zvaničnog sajta opštine Crveni Krst
www.gocrvenikrst.rs