Kako do sredstava iz IPARD fondova

Objavljeno: 10 jun 2015

IPARD predstavlja petu komponentu IPA (predpristupna sredstva EU) i ta sredstva namenjena su ruralnom razvoju. Sredstva iz IPARD fondova u Republici Srbiji biće biće dostupna od polovine 2015. godine. Našoj zemlji biće dato na raspolaganje 175 miliona evra koja se mogu iskoristiti do kraja 2020. godine. Korišćenje ovih sredstava veoma je značajno je za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji.

14245194834585_ipard

IPARD sredstva namenjena su pre svega uspostavljanu institucionalnih struktura i njihovom svojevrsnom treningu za korišćenje mnogo značajnijih sredstava EU iz fondova Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP), ali i uvođenju mnogo strožih pravila kojih moraju da se pridržavaju potencijalni korisnici sredstava. Tako da je najznačajniji cilj naše zemlje kao kandidata treba da bude da se poveća potrošnja iz IPARD fondova na maksimum kako bi se kvalifikovali za veća sredstva iz EU fondova.

Upravo zbog toga neophodno je pripremiti sve preduslove za intenzivno korišćenje IPARD fonda, uključujući i povećanje dostupnosti novca poljoprivrednom sektoru kroz podršku kreditnim aktivnostima, uspostavljanje garancijskog fonda za poljoprivredu, itd.

IPARD sredstva namenjena su podršci 9 različitih mera kroz tri prioritetne ose:

 

OSA I – Unapređenje tržišne efikasnosti, konkurentnosti i uvođenje standarda EU i sprovodi se kroz 3 mere:

1. Investicije u poljoprivredna gazdinstva – konstrukcija ili rekonstrukcija objekata, izgradnja skladišnih kapaciteta, objekata i sl.

2. Podrška za uspostavljanje organizacija poljoprivrednih proizvođača

3. Investicije u preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda – nabavka mehanizacije i opreme za preradu, pakovanje i sl.

OSA II – Pripremne aktivnosti za primenu agroekoloških mera i LEADER pristupa:

1. Pripremne aktivnosti za primenu agroekoloških mera i očuvanje pejzaža – organska proizvodnja, redukcija ili bolji menadžment prilikom primene đubriva, uvođenje novih kultura koje nisu ekonomski isplative

2.  Priprema i implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja

OSA III – Razvoj ruralne ekonomije i diversifikacija ekonomskih aktivnosti na selu:

1. Unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture – snabdevanje vodom i električnom energijom, upravljanej otpadom, pristup telekomunikacionim servisima, putna mreža, protivpožarna zaštita

2. Diversifikacija i razvoj ekonomskih aktivnosti na selu – proširenje ekonomskih aktivnosti na selu, razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti

3. Podrška za unapređenje veština i kompetentnosti osoba angažovanih u sektoru poljoprivrede, hrane i šumarstva

4. Tehnička pomoć – podrška aktivnostima vezanim za pripremu, praćenje, evaulaciju, informisanje i kontrolu aktivnosti na implementaciji projekta

Prilikom konkurisanja poljoprivredni proizvođači moraju da obezbede pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije, odnosno krajnji korisnik na bankovnom računu treba da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Tu država i lokalne samouprave treba da odigraju značajnu ulogu, odnosno da pruže pomoć proizvođaču da obezbede odgovarajuća sredstva (povoljni krediti, razvojne banke i sl.). Nakon obezbeđivanja sredstva za investiciju, poljoprivredni proizvođač konkuriše na objavljeni konkurs i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju kako bi ušao u proces odobravanja projekta. Važno je napomenuti da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju, ali ne sme odstupati od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Veoma značajno je i da svaka investicija ima minimalni rok trajanja, a to je pet godina. To znači da je korisnik dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat ili da mu promeni namenu), a sa druge strane mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije. U suprotnom, korisnik je dužan da vrati sva sredstva. Nakon odobravanja projekta, korisnik počinje sa investicionim aktivnostima, prema odobrenom projektu. Korisnik može da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50 % vrednosti investicije (u pojedinim slučajevima i 55 %, 60 %) i tom prilikom, podnosi sve račune, dokaze o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju.

Tokom realizacije projekta postoji višestruka kontrola.

Prva kontrola je „nulta kontrola“ i obavlja se u fazi odobravanja projekta kojom se proverava da li je korisnik započeo investiciju ili kupio opremu za koju konkuriše. U slučaju da je već započeo investiciju, njegov zahtev za ostvarivanje prava nad IPARD sredstvima biće odbijen.

Druga kontrola se odvija pre isplate sredstava, a cilj je da se utvrdi da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektom. Poslednja kontrola obavlja se posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredstava korisniku. To je ex-post kontrola, koja ima za cilj utvrđivanje da li je investicija održana i da li su dostignuti standardi EU na kraju investicije. Kontrole mogu biti i vanredne u zavisnosti od okolnosti (prevara, neregularnost i sl.). Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora do trenutka isteka pet godina od realizovane investicije.

Autorka: Svetlana Jerinić
Izvor: www.psss.rs
Fotografija: www.wikipedia.org

Slučajne vesti

Pošaljite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Najnovije na portalu

Poslednji komentari


podelite mišljenje sa drugima.

Bisera: Hitler je znao da su Jevreji masoni, iluminati i d...
Bisera: Hitler je znao da Jevreji vladaju sveto putem mani...
snežana alic: Vaš komentar unesite ovde..dali važi to za moju ...
S76: Ovde nije bilo meštana već samo naprednjaka...
Saradžogla: Ko dobacuje?Glupa bosanska ...
CRISTIANO SAMARDZICH: DA LI JE TETKA DRAGICA RISTIC IZ SVRLJIGA IMENOVAN...
detes: Miliju za predsednika SRBIJE...
maximilian: neko je izracunao pre neki dan. kvadrat ciscenja ...
Lopov: Kao i drug mu Bane banana...
CRISTIANO: PRAVILNO IME BI BILO ''ALBANSKA REPUBLIKA MAKEDONI...